ફોટો ગેલેરી


નિ:શુલ્ક મેડિકલ કેમ્પ-2016

[15-05-2016, પાયોનિયર સ્કુલ, કાંદિવલી, મુંબઈ, મહારાષ્ટ્ર]New committee meeting & Felicitation – 2018 


મહિલા ક્રિકેટ ટિમMahila Cricket - 2013


Men Cricket Team & Achievements 


સ્નેહ સંમેલન [2015]


IMG_0436

 


દિપાવલી સ્નેહ સંમેલન [2019]


IMG_3803