સંસ્થા વિષે

Foundation

 • (ર. જી. નંબર – E-31505) સ્થાપના – 2014
 • No. CIT(E)/80G/1496/(2015-16)/2016-2017
 • P.A. No. AAOTS4254J
 • 12-A Registration No.: 48093

Vision

ભારતનું આધ્યાત્મિક અને સાંસ્કૃતિક ઉત્થાન તથા પોતાની મહાન સંસ્કૃતિ વિષે દેશવાસીઓને અવગત કરાવવા જેથી તેઓ ગૌરવ શાળી અનુભવે.


Mission

 • સંસ્કૃતિ અને ભણતર
 • સુસ્વાસ્થ્ય
 • સેવા અને સહકાર
 • સંગઠન અને સશક્તિકરણ

Goals

 • ઈશ્વરના સંદેશનો પ્રાદુર્ભાવ કરવો.
 • સમસ્ત સૃષ્ટિના કલ્યાણાર્થે બ્રાહ્મણોનું ઉત્થાન કરવું.
 • સમાજને જોડેલો રાખવો તથા અન્ય બ્રાહ્મણ સમાજો સાથે જોડાણ.
 • સુસ્વાસ્થ્ય માટે જન જાગૃતિ લાવવી.
 • બાળકોનું ભણતર, કેળવણી અને ગણતર માટે જે બની પડે તે કરવું.
 • સુસંસ્કૃત એવી ગુજરાતી ભાષાને વિસ્તરણાર્થે સમર્થન આપવું.
 • ઉત્તમોત્તમ હેતુ સમાજના વધુમાં વધુ લોકોને સંમિલિત કરવા.
 • ગરીબ, વૃદ્ધ તથા દિવ્યાંગ જનોને યથાર્થ સ્વરૂપમાં મદદ પહોંચાડવી.
 • મહિલા ઉદ્યોગ સાહસિકતા તથા સશક્તિકરણ.

Objectives

 • ભાગવત સપ્તાહ, શિવપુરાણ બેસાડવા.
 • (પંચાયતન) અથર્વશીર્ષ ઇત્યાદિ યજ્ઞો કરાવવા.
 • ની:શુલ્ક મેડિકલ કેમ્પો કરવી.
 • ધાર્મિક અને સામાજિક ઉત્સવો તથા પ્રસંગોના મેળાવડાઓ ગોઠવવા.
 • દિવ્યાંગ જનોને યથાર્થરૂપે નાણકિય સહાય કરવી.
 • મહિલાઓને ખેલજગત તરફ પ્રોત્સાહિત કરવા.
 • મહિલાઓને રાસ-ગરબા માટે ઉત્તમોત્તમ અવસરો, તકો અને મંચ પ્રદાન કરવા.

દાન સ્વીકાર્ય છે. સત્કાર્યમાં સહભાગી થાવ (સાથે સાથે ઈન્ક્મ ટેક્સ બેનીફીટ પણ ઉઠાવો).

Our Trust Bank details
Name: Shree Dandhvya Audichya Sahastra Chhotter Brahma Samaj Trust
Bank: Bank of India
Branch: Kandivli
Account Number: 006220110000954
IFSC: BKID0000062