વ્યવસ્થાપકો

CURRENT MANAGEMENT [2021 – ]

As per the AGM cum Election conducted on 15th August 2021.

 1. Mr Mahesh Pandya – PRESIDENT
 2. Mrs Kalpana Pandya – VICE PRESIDENT
 3. Mr. Ketan Pandya – MANAGING TRUSTEE
 4. Mr. Ashwin R. Jani – TRUSTEE
 5. Mr. Vishnubhai M. Raval – TRUSTEE
 6. Mr Samir Rawal – SECRETARY
 7. Mrs Rita Vyas – TREASURER
 8. Mr Brujesh Pandya
 9. Mr Chetan Mehta
 10. Mr Chetan Rawal
 11. Mr Jigar Rawal
 12. Mr Kalpesh Vyas
 13. Mr Manish R Jani
 14. Mr Navinchandra Panchaoli
 15. Mr Nilesh Rawal
 16. Mr Rahul Pandya
 17. Mr Vishal Pandya

MANAGEMENT [2020 – 2021]

In order to discuss the issues arising out of Shri Manishbhai’s resignation as President due to his personal and professional obligations, a joint meeting of Board of Trustees and Managing Committee was held on Sunday, 8th March, 2020 at Govinda, Iskcon. After discussion, his resignation was accepted by Committee and changes in the posts of Office bearers were done unanimously by Committee members as mentioned below-

 1. Shri Jitendra Joshi – PRESIDENT- TRUSTEE
 2. Shri Samir Rawal – SECRETARY- TRUSTEE
 3. Shri Rajendra Raval – VICE PRESIDENT
 4. Shri Prakash Pandya – JOINT SECRETARY
 5. Shri Arvindbhai Vyas – TREASURER
 6. Shri Bhanubhai Jani – JOINT TREASURER

All other committee members remain same as earlier.


MANAGEMENT [2018 – 2020]

No. First Name Middle Name Last Name Position in Trust Mobile
1 SHRI Pankaj bhai Ramanlal Raval Managing Trustee 9324212599
2 SHRI Manish bhai Indravadan Pancholi President & Trustee 9322597141
3 SHRI Jitendra bhai U. Joshi Secretary & Trustee 9324547648
4 SHRI Avadhutprasad Jagannath Raval President 9987018104
5 SHRI Mahesh bhai Chandulal Raval Trustee 9167999462
6 SHRI Mahesh bhai V. Pandya Trustee 9821974707
7 SHRI Anand bhai B. Raval Trustee
8 SHRI Dipak bhai L. Joshi Trustee 8108844199
9 SHRI Pankaj bhai M. Joshi Trustee 9930773828
10 SHRI Arvind bhai Mulshankar Vyas Treasurer 9833251114
11 SHRI Bhanu bhai H. Jani Joint Treasurer
12 SHRI Prakash bhai M. Pandya Committee Member 9029994085
13 SHRI Bhagvatprasad Natwarlal Raval Committee Member 9322976940
14 SHRI Yogesh bhai Kanubhai Joshi Committee Member 9833769821
15 SHRI Nilesh bhai Raval Committee Member
16 SHRI Rajendra bhai B. Raval Committee Member 9987018129
17 SHRI Navin bhai Pancholi Committee Member
18 SHRI Rajesh bhai Jani Committee Member
19 SHRI Sameer bhai Revashankar Jani Committee Member 8108101022
20 SHRI Samir bhai Hirabhai Raval Committee Member 9820017498
21 SHRI Ashwin bhai N. Jani Committee Member
22 SHRI Mukesh bhai B. Raval Committee Member 9029199129

TRUST FOUNDING MEMBERS – 2014 – 2018

સંખ્યા નામ પદ સંપર્ક
1 શ્રી અવધૂત જગન્નાથ રાવલ પ્રેસિડેન્ટ (પ્રમુખ), ટ્રસ્ટી 9987018104
2 શ્રી અમ્બેપ્રસાદ નર્મદાશંકર પંડયા વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ (ઉપપ્રમુખ) 9892380390
3 શ્રી પંકજ રમણલાલ રાવલ મેનેજીંગ ટ્રસ્ટી 98214 44999
4 શ્રી મહેશ ચંદુલાલ રાવલ સેક્રેટરી (સચિવ), ટ્રસ્ટી 9167999462
5 શ્રી અરવિંદ મૂળશંકર વ્યાસ ટ્રેઝરર (ખજાનચી)  98332 51114
6 શ્રી આનંદ ભગવદપ્રસાદ રાવલ ટ્રસ્ટી 9820392886
7 શ્રી પિયુષ રમણલાલ રાવલ ટ્રસ્ટી 9820423186
8 શ્રી મનીષ ઇન્દ્રવદન પંચોલી ટ્રસ્ટી 93225 97141
9 શ્રી અનુપ બાળકૃષ્ણ જાની ટ્રસ્ટી 9820000075